Viru Jalaväepataljoni tehnikapargi hoonete ja rajatiste ehitustööd

AS Telora-E on alustanud omanikujärelevalve teenuse osutamist Viru Jalaväepataljoni tehnikapargi hoonete ja rajatiste ehitustööde teostamisel. Lepingu raames rajatakse tehnikapargi teed ja platsid, remondihall, tankla, puurkaev-pumpla ja pesuestakaad ning seonduvad tehnovõrgud. Ehitustööde teostajaks on AS Merko Infra.