Triigi ja Sõru sadamate ning Sõru sadama pumpla rekonstrueerimistööd

AS Telora-E on sõlminud AS-ga Saarte Liinid lepingu Triigi ja Sõru sadamate ning Sõru sadama pumpla rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamiseks. Sadamate ehitustööde käigus planeeritakse rekonstrueerida olemasolevad kaid ning rajada uued rambid. Ehitustööde teostajaks on OÜ Bauest ja AS Kuressaare Ehitus. Sadamate ehitustööde maksumuseks on kokku ca 3 miljonit eurot ja valmimisaeg on aprill 2017.
Sõru sadama pumpla tööde teostaja on Schöttli Keskkonnatehnika AS, maksumus ca 100 000 eurot ja tööde valmimisaeg on oktoober 2016.