Tootmishoone ehitustööd Kumnas

AS Telora-E on sõlminud OÜ-ga ITT Capital projektijuhtimise lepingu uue tootmishoone rajamiseks Kumnasse, Harku valda. Hoone planeeritav brutopindala on ligikaudu 15000m² ja planeeritav valmimistähtaeg on 2017 kevad.