Tallinna–Narva maantee ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus

AS Telora-E on sõlminud Maanteeametiga lepingu Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus I etapi ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks. Ehitustööde teostajaks on AS GRK Infra ja Graniittirakennus Kallio Oy konsortsium. Tööde valmimisaeg on sügis 2017 ja ehitustööde maksumus 7,05 miljonit eurot.