Sviby sadama rekonstrueerimise II etapp

AS Telora-E on sõlminud AS-ga Saarte Liinid lepingu Sviby sadama rekonstrueerimise II etapi ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks. Ehitustööde käigus planeeritakse rekonstrueerida kai, rajada kaldakindlustust ja tehnovõrgud ning juurdepääsutee. Ehitustööde teostajaks on AS Merko Infra /AS Merko Ehitus Eesti. Sadam peaks valmima juunis 2017 ja ehitustööde maksumuseks on 1,1 miljonit eurot.