Rotermanni 18 äri- ja kortermaja ehitustööd

AS Telora-E ja Alai Projekt OÜ sõlmisid 19.09.2016 konsortsiumilepingu Tallinnasse, Rotermanni 18 rajatava äri- ja kortermaja ehitus- ja eritööde omanikujärelevalve teostamiseks. Vastavalt konsortsiumlepingule on AS Telora-E vastutusel kõigi tehnosüsteemide ja välisrajatiste omanikujärelevalve teostamine. Kokku ehitatakse uut pinda ca 11 000 m². Tööd lõpetatakse 2017 aasta sügiseks. Hoonete arhitektideks on Hanno Grossschmidt ja Sander Treijar büroost HG Arhitektuur OÜ. Ehitustöid teostab AS Nordecon.