Pirita TOPi lähiala trasside, teede ja kaldakindlustuse ehitustööd

AS Telora-E on sõlminud AS-ga Tallinna Olümpiapurjespordikeskus lepingu Pirita TOP-i lähiala trasside, teede ja kaldakindlustuse ehitustööde hankekonkursi korraldamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks. Ehitustööde käigus planeeritakse rekonstrueerida olemasolev kaldakindlustus, ehitada uus tugimüür ning rajada uued tehnovõrgud ja teed.