Petroter I, II ja III fenoolvee puhastussõlme ehitus

AS Telora-E sõlmis AS-ga VKG Oil lepingu tsehhide Petroter I, II ja III tootmisprotsessis põlevkivi termilisel töötlemisel tekkiva fenoolvee puhastussõlme ehituse omaniku järelevalve teenuse osutamiseks. Fenoolvee puhastussüsteemi projekteerijaks ja seadmete tarnijaks on Sulzer Ltd Šveitsist, töövõtja AS Eviko. Tööd valmivad käesoleva aasta lõpuks.