Paldiski gaasitorustiku projekteerimis- ja ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ, Keskkonnaprojekt OÜ ja Elering AS sõlmisid 22.oktoobril 2018 Kiili-Paldiski gaasitorustiku projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamise lepingu. Gaasitorustiku ehitamisega on seotud EG Ehitus AS, Scanweld AS ja UAB Alvora. Üle 50 km pikkuse torustiku rajamine läheb maksma 43,4 miljonit eurot. Gaasitoru, mille alguseks on Paldiski linn ning lõpp Kiili asula, on läbimõõduga 711 mm ja maksimaalne töörõhk kuni 54 baari. Trassikoridor läbib viit kohalikku omavalitsust: Kiili vald, Saku vald, Saue vald, Keila linn ja Lääne-Harju vald. Tööde teostamise lõppaeg on oktoober 2019.