Naissaare sadama rekonstrueerimine

 Inseneribüroo Telora OÜ sõlmis 22. novembril 2018 lepingu Saarte Liinid AS-iga Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapis omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Tööde käigus rekonstrueeritakse Naissaare sadama kaid nr 1, nr 2 ja nr 3, betoonist ramp, lõunamuul, valmib uus tuletõrje veevõtukaev, uuendatakse olemasolevate ujuvkaide tehnovõrgud ning elektrivõrk (täiendav kilp ja muuli otsatuli) ning süvendatakse akvatoorium ja faarvaater. Tööde plaanitav lõpptähtaeg on august 2019.