Mustamäe koostootmisjaama ehitustööd

23. märtsil 2018 sõlmisid AS Utilitas Tallinn ja Inseneribüroo Telora omanikujärelevalve teenuse lepingu, mille objektiks on Tallinnas Kadaka teel asuva Mustamäe koostootmisjaama ehitustööd. Uus rajatav koostootmisjaam asendab vana katlamaja, mis muutub tipu- ja varukatlamajaks. Tööd lõpetatakse 2019. aasta suvel.
Ehitustööde teostajaks on Maru Ehitus AS ja Austria ettevõte Urbas Maschinenfabrik GmbH.
Inseneribüroo Telora poolseks projektijuhiks on Kalju Kalev.