Mulgi Elamuskeskuse ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ on sõlminud lepingu Mulgi Elamuskeskuse ehitustöödel järelevalve teenuse teostamiseks. Projekti käigus rajatakse ekspositsioonihoone ja ligi 7 ha suurune atraktsioonidega rikastatud väliala. Töid teostatakse EL struktuurifondi raames ning tööde eeldatav maksumus on 2,473 mln eurot. Ehitustöid teeb Ehitustrust AS.