Maarjamäe kompleksi ehitustööd

AS Telora-E on alustanud omanikujärelevalve ja ehitusjuhi teenuse osutamist Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi ehitustööde teostamisel. Ehitustööde raames rajataks uus filmimuuseumi- ja hoidlahoone, rekonstrueeritakse Orlovi loss ning korrastatakse välialad. Projekteerimistöid teostas Orlovi lossi osas KOKO Arhitektid ja välialade ja uushoonete osas Innopolis Insenerid OÜ. Ehitustööde teostajaks on OÜ Oma Ehitaja.