LNG terminali platvormipealse gaasipaigaldise ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ sõlmis 9.septembril 2022 lepingu Elering AS-iga LNG terminali platvormipealse gaasipaigaldise ehitustöödel omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Ehitustööde teostajaks on Connecto Eesti AS. Tööd valmivad novembriks 2022.