LILD kauplushoone Mustamäe tee 18, Tallinn ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ sõlmis 25.oktoober 2023 lepingu Eesti Talleks AS-iga Mustamäe tee 18, Tallinn LIDL kauplusehoone ehitustöödel omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Ehitustöid teeb Ehitustrust ning tööde valmimisajaks on 2024.a.