Lidl Pärnu kauplusehoone ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ ja Lidl Eesti OÜ sõlmisid mais lepingu uue kaupluse ehitustöödel tellija nõustamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks. Lepingu objektiks on Pärnus, Riia mnt 106 paikneva 2518 m2 kauplusehoone ja parkla ehitustööd. Ehitustööde peatöövõtjaks OÜ Ehitustrust.