Lidl Karjavälja kauplusehoone ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ ja Lidl Eesti OÜ sõlmisid septembri lõpul lepingu uue kaupluse ehitustöödel tellija nõustamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks. Lepingu objektiks on Tallinnas Karjavälja tänaval paikneva 2518 m2 kauplusehoone ja parkla ehitustööd. Ehitustööde peatöövõtjaks OÜ Ehitustrust ja eeldatav projekti valmimine on oktoober 2021.