Lagedi-Karla teelõigu ehitustööd

Inseneribüroo Telora OÜ ja OÜ Lindvill on sõlminud Maanteeametiga konsortsiumilepingu Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0 kuni 9,7 Lagedi-Karla teelõigu ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks. Lagedi-Karla teelõigul rekonstrueeritakse 3,7 km Tallinna ringteed ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Rajatakse Karla viadukt ja Pirita-Ülemiste kanali sild. Ehitustööde teostajaks on AS Trev-2 Grupp. Tööde valmimisaeg on sügis 2019 ja ehitustööde maksumus 8,8 miljonit eurot.