Kärkna teeninduskompleks

Inseneribüroo Telora OÜ sõlmis 10. märtsil 2022 lepingu omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kärkna teeninduskompleksis büroohoone laienduse ja uue tankla ehitustöödel. Tegemist on Terminal Oili Tartu vallas oleva teenindusjaama kompaktse laiendamisega. Ehitustööde teostajaks on OÜ Evicon Ehitus. Tööde valmimine on kavandatud oktoobrisse 2022.