Kakumäe sadama arendus

AS Telora-E sõlmis lepingu omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kakumäe Jahisadama ja selle ümbruse väljaarendamise I etapi ehitustöödel.
Kakumäe sadama esimeses etapis rajatakse uus juurdepääsutee (Nooda tee) ning rahvusvahelistele nõuetele vastav jahisadam koos ellingu ja sadamahoonega.