Kääriku Spordikeskuse VI ja VII etapi hoonete ja rajatiste ehitamine

Inseneribüroo Telora OÜ ja Tehvandi Spordikeskus SA sõlmisid septembris lepingu Kääriku Spordikeskuse VI ja VII etapi hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja ehitustööde teostamisel konsultatsiooni ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Ehituslepingu raames toimub olemasoleva hotelli rekonstrueerimine ja juurdeehituse rajamine, spordihoone rekonstrueerimine, vajalike väliskommunikatsioonide ning teede ja platside väljaehitamine. Ehitustööde peatöövõtjaks OÜ Energia ja Ehitus ja eeldatav projekti valmimine on juuli 2021.