Jakobsoni 7 kortermaja ehitustööd

AS Telora-E on sõlminud AS-ga YIT Ehitus lepingu omanikujärelevalve teenuse osutamise kohta Tallinnasse C. R. Jakobsoni 7 rajatava kortermaja projekteerimis-ehitustöödel. Rajataval kortermajal on viis maapealset korrust ja üks maa-alune korrus ning suletud netopinda saab hoonel olema kokku umbes 8420m². Kortermaja valmimise tähtaeg on märts 2017.