IKEA kaupluse rajamise ehitusalane konsulteerimine

Inseneribüroo Telora OÜ sõlmis 12. detsembril 2019 Viljandi Real Estate OÜ-ga lepingu ehitusalase konsultatsiooniteenuse osutamiseks uue IKEA kaupluse rajamiseks Rae valda. Teenuse mahtu kuulub konsultatsiooniteenuse osutamine projekteerimis-, hanke- ja ehitusfaasis ning omanikujärelevalve teenus ehitusperioodil. Eeldatav hoone valmimine on 2022. aastal.