Eleringi sünkroonkompensaatorjaamade ehitamine

Inseneribüroo Telora OÜ ja Elering AS sõlmisid 15. märtsil 2021 lepingu Püssi, Kiisa ja Viru sünkroonkompensaatorjaamade ehitustöödel omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Rajatavad kolm sünkroonkompensaatorjaama on oluline samm Mandri-Euroopa elektri-süsteemiga ühinemiseks ning jaamad tagavad elektrisüsteemi sagedusstabiilsuse.
Ehitustööde kestus on kuni 2024.