Ehituskonsultatsioonituru eksirännakud

 Ehitustegevuse võib laias laastus jagada kaheks. Esiteks ehitamist ettevalmistav-kontrolliv osa (ingl consulting) - arhitektuur, projekteerimine, konsulteerimine ja järelevalve ning teiseks ehitamine (ingl construction). Mõlemad valdkonnad on Eestis killustunud ja väga konkurentsitihedad. See põhjustab ebatervet konkurentsi, millele annavad hoogu odavaima hinnakriteeriumi alusel läbiviidavad hanked. Eriti tugevalt on see mõjutanud ehituskonsultatsiooni teenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kellel pole olnud võimalik tippkvaliteetset teenust pakkuda ja selle eest väärilist tasu teenida. Sealjuures ei tohi ehituskonsultatsiooni olulisust ehitise lõppkvaliteedi seisukohalt mingil juhul alahinnata.

loe edasi /ilmunud Ehitusuudised, 05.06.2020/