Eesti Vabariigi Washingtoni suursaatkonna hoone audit

AS Telora-E on sõlminud Eesti Vabariigi Välisministeeriumiga lepingu Eesti Vabariigi Washingtoni suursaatkonna hoone auditi koostamiseks. Hinnang antakse hoone konstruktiivsele ja üldehituslikule osale ning koostatakse rekonstrueerimistööde kava.