Eesti Rahvusraamatukogu hoone audit ja remondi eelarve koostamine

AS Telora-E on sõlminud AS-ga Riigi Kinnisvaraga lepingu ja alustanud Eesti Rahvusraamatukogu hoone auditi ja remondi eelarve koostamise teenuse osutamist. Hinnang antakse hoone ja tehnosüsteemide tehnilisele olukorrale, koostatakse vajalike rekonstrueerimistööde kava ja määratakse nende eeldatav maksumus.