A.L.A.R.A.

Inseneribüroo Telora sõlmis koostöölepingu AS-iga A.L.A.R.A, mis haldab Paldiski endise tuumaobjekti ja radioaktiivsete jäätmete hoidlat, korraldatud hanke „Eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise aluseks olevate uuringute tellimine“ raames hoone, hoidlate ja sarkofaagide ehitustehniliste- ning ehitusmaterjalide uuringute teostamiseks. Lepingu aluseks olevad tööd valmivad 2023 aasta sügiseks.