Telora-E sõlmis lepingu Väo reservkatlamaja ehitustööde omanikujärelevalveks

 AS Telora-E ja AuraGen OÜ sõlmisid lepingu Tallinnasse, Tooma 14/Väomurru 1 rajatava Väo reservkatlamaja CHP kõigi hoonete ja rajatiste ehitustööde omanikujärelevalveks. 2017 aasta kevadeks valmiva katlamaja ehitustöid teostab Leedu ettevõte Axis Tecnologies UAB ja maksumuseks on 65 miljonit eurot. Rajatava jaama soojuslikuks võimsuseks koos suitsugaaside kondensaatoriga on 76,5MW ja elektriliseks võimsuseks 21,4MW.